פריסבי - ליסינג, השכרה ומכירת רכב, לעמוד הבית

freesbe בקהילהYellowLineImage

על הפעילות שלנוYellowLineImage

כקבוצת הרכב הגדולה בארץ, חרטנו על דגלנו גם את חובתנו החברתית ולשם כך,

מידי שנה אנו פועלים על מנת לסייע לארגונים ורשויות לצמוח ולהתפתח, לתרום

ולהיתרם וככלל, לעשות טוב. אנו פועלים לצמצום פערים בפריפרייה החברתית והגיאוגרפית בישראל באמצעות חינוך כדי לאפשר מוביליות חברתית. חזון זה מביא אותנו לסייע בתחומי החינוך והקהילה על מנת לאפשר מובילות חברתית.

השקעות חברתיות

השקעות חברתיות

תמיכה החברתית מתמקדת בבנייה וחיזוק תשתיות חינוכיות וקהילתיות , במטרה לאפשר קידום מנועי צמיחה ,פיתוח אישי וחינוכי במגוון שיתופי פעולה.

120,000

120,000

מעגל ההשפעה עבור ילדים ובני נוער

13

13

תוכניות חברתיות פעילות כיום

פעילויות בקהילה

פעילויות בקהילה

בקרוב המידע המלא

השקעות חברתיותהשקעות חברתיות