מימון לרכב – איך לקנות מכונית באופן חכם?

חזרה

רכישה חכמה

4 דק׳

מימון לרכב – איך לקנות מכונית באופן חכם?

לרכישה של מכונית משקל פיננסי רב, ולרוב זו הרכישה השנייה בגודלה, מייד אחרי דירה, במשק בית ממוצע. ההתלהבות ממכונית חדשה או משומשת רבה, אך כשרוכשים אותה באמצעות מימון ארוך טווח- ההתרגשות ממנה צפויה להתעמעם הרבה לפני שתסיימו לשלם את ההלוואה שלקחתם עבורה. בשל כך, ועל מנת לוודא שאתם לוקחים מימון באופן אופטימלי, חשוב לשים לב לדגשים הבאים.

הון עצמי – "עסקאות מזומן"

במימון רכב מהון עצמי הלקוח נהנה מכך שאין ריביות, אין עמלות גלויות וסמויות, אין הצמדות למדד כלשהו ובעיקר- אין את הדאגה ואת העול שנוצר מעצם קיומה של ההלוואה, שמונחים על גב הלווה לאורך השנים, עד לפירעונה המלא.

במידה ונלקחת הלוואה, ישנם סוגים שונים של ריביות, וראוי שכל לקוח יבחר בריבית המתאימה לו ביותר.

הריבית הנפוצה ביותר היא ריבית הפריים, שהיא הבסיס לתמחור עסקאות פיננסיות על ידי בנקים להלוואות ולפיקדונות, והיא נקבעת אצלנו על ידי בנק ישראל.

לצידה קיימות ריביות קבועות וגם צמודות מדד.

מאידך, אם מוותרים על הלוואה ומשתמשים בהון עצמי ברכישה, זה מגיע על חשבון היכולת לעשות באותו הכסף שימושים אחרים, שלעיתים עשויים להניב תשואה גבוהה יותר מאשר אותה עלות הריבית שחלה על הלוואה בגובה זהה.

במקרים אחרים, בהם יעדיף הרוכש לקחת הלוואה, ניתן לבצע אותה במספר אופנים, כפי שיתואר להלן:

בנק

הראשון, ואולי האינטואיטיבי ביותר, הוא נטילת הלוואה מהבנק איתו אתם עובדים.

סביר להניח שקשר ארוך טווח שיש לכם עם הבנק, והיסטוריה המלמדת על אופי ההתנהלות שלכם מולו (מוסר תשלומים, משיכות יתר, מינוף וכד'), מייצר אצלו יכולת להעריך בתהליך קצר ומהיר את הכדאיות והרצון שלו לתת לכם הלוואה – דרך יכולת ההשתכרות העתידית וממנה- יכולת ההחזר של ההלוואה המדוברת.

לפני שמדברים עם הבנק על הלוואה ספציפית לרכב, כדאי לבדוק איתו אם ישנה גם הלוואה המוגדרת כ"הלוואה לכל מטרה", בתנאים מועדפים. למשל- אם לבנק יש הסדר לתת הלוואות בתנאים מיוחדים לחברי ארגון, מועדון, מועצה או לשכה כלשהם, שבאחד מהם (או יותר) אתם חברים, או שאליו אתם שייכים.

באופן זה ניתן יהיה ליטול הלוואה בתנאים מועדפים, ומאחר שהיא מוגדרת כהלוואה לכל מטרה- לא תצטרכו לשעבד את הרכב לטובת הבנק, כמו מה שנדרש בהלוואה ייעודית.

כשלוקחים הלוואה מבנק לשם רכישת רכב, לרוב תדרשו לשעבדו לטובת הבנק כערובה לתשלומי ההלוואה, והדבר כרוך באגרות, פרוצדורות של רישום, וגם בהסרת השעבוד או גרירת ההלוואה לרכב אחר בעת מכירה של הרכב, אם זה קורה לפני פירעון מלא של ההלוואה.

הלוואות חוץ בנקאיות

כשבוחרים גוף חוץ בנקאי מממן או מלווה, חשוב לוודא שמדובר בגוף פיננסי ותיק, יציב, אחד שפועל ע"פ חוק ומכוח רישיון שניתן לו ע"י רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

יש לתת עדיפות לחברה בה ניתן לרכוש את הרכב, וגם לקחת את המימון המתאים במתכונת של "One stop shop"- כך אישורי המימון יתקבלו בתוך החברה בתהליך מהיר, קצר ונוח, והכול במעמד המכירה ועם מינימום בירוקרטיה הכרוכה בדבר.

מעבר לכך, כדאי עד מאד לבחור בחברה מימון מובילה בתחומה, שיודעת לענות על דרישות הלקוח הבאות:

  1. התאמת מסלול המימון צריכה שתהא בהתאם לנוחות וצרכי הלקוח, תוך מתן אופציות מגוונות בכל הקשור לסכום המקדמה, לתקופת ההלוואה , לשיעור ה"בלון" (יתרת התשלום) בתום תקופה, ומעל לכל – חברה שיודעת לשים את הלקוח במרכז.

  2. על החברה להפגין גמישות מקסימלית במסלולי המימון השונים תוך כדי תקופת ההלוואה, במספר מישורים עיקריים:

א. מתן אפשרות לשנות את מסלול המימון בכל נקודת זמן במהלך 12 החודשים הראשונים.

ב. חשוב לוודא שחברת המימון תאפשר לכם לדחות תשלום, ותפגין גמישות לדלג על התשלום החודשי פעם בשנה- ובכל שנה, לאורך כל חיי ההלוואה.

ג. לבדוק אם גמישות החברה מאפשרת ללקוח לפרוס את ה"בלון" (יתרת ההלוואה) ואפילו לבחור את מסלול הפריסה שלו.

  1. חשוב לוודא שהחברה מציעה מסלולי מימון מגוונים עם ריבית פריים או ריבית קבועה וכו', וכך לדעת שבידי הלקוח ניתנת האפשרות לבחור את המסלול הנכון בעבורו.

  2. יש לתת עדיפות ברורה לחברה המאפשרת לקיחת מימון של עד 100% מערך הרכב, ובנוסף מימון מלא של עלות האביזרים והוצאות קשורות כמו הרחבת האחריות על הרכב.

להלן סוגי הגופים השונים מהם תוכלו לקחת הלוואה חוץ בנקאית:

חברות אשראי או ביטוח

חברות כרטיסי האשראי או הביטוח, המנהלות עבורכם כרטיסי אשראי עם מסגרות או לחילופין קופות גמל, השתלמות או פנסיה, ודאי ישמחו גם הן להציע לכם הלוואות לרכישת הרכב.

חברות האשראי יודעות לנטר את יכולת החזר ההלוואה שלכם, בעוד שחברות ביטוח יכולות לקבל כערובה לכספי ההלוואה את הכספים שלכם בקופות המוזכרות, בהנחה שהסכומים שם גבוהים מגובה ההלוואה.

כך או כך, חשוב מאד להבין את תנאי ההלוואה, להשוותה אל מול ההלוואה מהמוסד הבנקאי, תוך כדי השוואה גם של עלויות נוספות כפתיחת תיק, עמלות ביצוע, עמלות במקרה של פירעון מוקדם וכד'.

חברות למימון חוץ בנקאי

בחברות אלה עלויות ההלוואה (ריבית) צפויות להיות גבוהות יותר מההלוואות האחרות.

יחד עם זאת, תהליך האישור של הלקוח בחברות מימון אלה מהיר יותר לרוב, הסכום שנלקח אינו נשען על מסגרת האשראי (אובליגו) של הלקוח בבנק, ובמקרים מסוימים, חברות אלה עשויות ליתן פתרון יצירתי של הלוואה, גם למי שלא אושרה לו ההלוואה מסיבה זו או אחרת על ידי גורם בנקאי.